امروز طی قراردادی قرضی باشگاه چلسی عنوان کرد که بابا رحمان به تیم شالکه آلمان پیوست.

به گزارش خبرگزاری موج، بابا رحمان، دفاع چپ باشگاه چلسی که آگوست ۲۰۱۵ طی قراردادی رسمی و ۵ ساله با مبلغ ۱۴ میلیون یورو از آگزبورگ به چلسی پیوست امروز طی قراردادی قرضی به تیم شالکه پیوست. ستاره غنایی چلسی تست های پزشکی شالکه را پشت سر گذاشت و طی گزارشاتی که می رسد ۵۰۰ هزار یورو برای این انتقال قرضی ۱ ساله به چلسی پرداخت شده است. دلیل این حرکت کونته را هم می توان رسیدن بازی بیشتر و آماده سازی رحمان برای فصل های آتی است چراکه بابا رحمان ۲۲ ساله در فصل پیش تنها ۱۱ بازی برای تیم چلسی به میدان رفت. در همین رابطه امروز باشگاه چلسی طی توئیتی عنوان کرد که امروز بابا رحمان به شالکه پیوسته است.