بازرسانی از سوی وزارت ورزش امروز در باشگاه استقلال حاضر شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، صبح امروز از سوی وزارت ورزش بازرسانی در محل باشگاه استقلال حاضر شدند و برخی از مدارک و اسناد را مورد بررسی قرار دادند. به نظر می رسد این مساله بیشتر به بحث قراردادها مرتبط باشد. از سوی دیگر در بخش حسابرسی باشگاه استقلال نیز تغییراتی به وجود آمده است و مشخص نیست دلیل این مسائل چیست.