محمد فنایی کارشناس داوری فوتبال گفت: طارمی دایوینگ کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد فنایی درباره صحنه مشکوک مربوط به بازی پرسپولیس و فولاد و اینکه آیا توپ از خط دروازه گذشت یا نه عنوان کرد: تشخیص این صحنه فوق العاده سخت است. بهترین فرد کمک داور دوم محسوب می شود که می تواند این صحنه را قضاوت کند. حدس من این است که همه توپ عالیشاه از خط عبور نکرده است. وی درباره صحنه مشکوک به خطای مهرداد طهماسبی روی وحید امیری درون محوطه جریمه گفت: در این صحنه دروازه بان فولاد پای بازیکن پرسپولیس را گرفت، بنابراین این صحنه پنالتی بود. فنایی درباره اخطار داور به طارمی بیان داشت: در این صحنه طارمی دایوینگ گرد. تصمیم سید علی برای دادن کارت زرد به طارمی درست بود.