پس از مصدومیت مرته ساکر، آرسنال پیشنهاد ۱۶ میلیون پوندی اش را به دفاع سابق منچستر یونایتد ارایه کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، آرسنال پیشنهاد ۱۶ میلیون پوندی را به جانی اوانس مدافع سابق منچستر یونایتد ارایه کرد. این بازیکن در حال حاضر مدافع وسط وست بروم ویچ است و قرار است جایگزین مرته ساکر مصدوم در آرسنال شود. اوانس اهل ایرلند شمالی است.
او از زمانی که در منچستر یونایتد بازی می کرد، مورد توجه آرسن ونگر قرار گرفت اما در آن زمان آرسنال و منچستر یونایتد بر سر انتقال این بازیکن به توپچی های لندنی به توافق نرسیدند.
اوانس ۲۵ ساله برای مدتی به علت مصدومیت اش از بازی ها دور بود اما فصل قبل ۴۵ بازی برای تیم اش انجام داد، او در تابستان گذشته با قراردادی به ارزش ۶ میلیون پوند از منچستر یونایتد به وست بروم ویچ انتقال یافته بود.