رییس کمیته فوتسال گفت: در تحریم حامی مالی کمیته داوران توسط داوران هیچ نقشی نداشتم اما این موضوع باید ریشه یابی شود.

به گزارش خبرگزاری موج، در پی تحریم حامی مالی کمیته داوران توسط داوران فوتبال ساحلی و فوتسال در لیگ برتر و راه اندازی کمپین چسب روی لوگو لباس داوران انگشت اتهام به سوی کمیته فوتسال نشانه رفته است و مسولان فدارسیون کمیته فوتسال را عامل تحریک داوران می دانندکه باعث تشکیل جلسه اضطراری بین افتخاری و تاج شد. رئیس کمیته فوتسال  قبل ازورود به فدارسیون فوتبال و تشکیل جلسه با تاج گفت: موضوع تحریک داوران از سوی کمیته فوتسال صحت ندارد و خودم در سالن مسابقه متوجه شدم که داوران حامی مالی داوران را تحریم کردند. وی ادامه داد : کار داوران را تایید نمی کنم ولی حتما انها دلیل خاصی برای این کار داشته اند و باید بررسی شود البته این موضوع باید به صورت دوستانه حل شود و تحریم آخرین راه است. افتخاری در خصوص جلسه اش با مهدی تاج خاطر نشان کرد: برای وساطت داوران و محروم نشدن آنها از سوی کمیته داوران امروز با مهدی تاج جلسه خواهم داشت و به طور دقیق این موضوع را  ریشه یابی خواهیم کرد. رئیس کمیته فوتسال در خصوص احتمال تعطیلی لیگ برتر فوتسال هم گفت: لیگ برتر بخاطر محروم کردن داوران خاطی تعطیل نمی شود و کمیته دوران حتما فکری برای داوری لیگ فوتسال دارد.