جیمی واردی، مهاجم لسترسیتی مدعی شده است رد کردن پیشنهاد آرسنال بسیار کار آسانی بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج، جیمی واردی مدعی شده ترانسفر هرگز برای او مهم نبوده و به همین دلیل رد کردن پیشنهاد آرسنال کار سختی نبوده است. مهاجم ۲۹ ساله در گفتگو با اسکای اسپرتس گفته: وقتی به آن فکر می کنم رد کردن پیشنهاد آرسنال خیلی هم کار سختی نبوده است. خیلی هم آسان بود و اینجا جایی است که من می خواهم باشم. من با تیم ملی انگلیس در یورو بودم و به همین دلیل هرگز به آرسنال زیاد نزدیک هم نشدم. صحبتی هم با آن ها نداشتم. اینجا کارهای ناتمام زیادی دارم. به نظرم این باشگاه فقط به یک سمت می رود و آن هم سمت جلو است. به همین دلیل می خواهم عضوی از این تیم باشم. درباره محرز هم باید بگویم همه دوست داشتیم او بماند. اما کاری از دستمان بر نمی آید و ترانسفرش مربوط به خودش و باشگاه می شود.