مدافع ملی پوش ایرانی با ریزه اسپور فسخ کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، رامین رضاییان خبر داد که قراردادش را با ریزه فسخ کرده است. وی از برگزاری جلسه ای طولانی مدت با ریزه خبر داده که در نهایت به فسخ قراردادش منجر شده است.