هشتمین نشست مسوولین آکادمی باشگاه های لیگ برتر و دسته یک با مسوولین آکادمی ملی فوتبال، صبح امروز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج، این نشست یک روزه با حضور محمد حسین علیزاده-رئیس آکادمی ملی فوتبال، علی کاظمی-سرپرست سازمان لیگ برتر، غلامرضا بهروان-رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ برتر، سهیل مهدی و مصطفی زارعی-مدیر پژوهش و آموزش آکادمی ملی فوتبال برگزار شد، اعضا در خصوص جایگاه آکادمی ها در مجوز حرفه ای و ملی باشگاه ها، روند درخواست و صدور مجوز آکادمی ها، بررسی پیرامون بازنگری آیین نامه آکادمی باشگاه ها و مسائل مربوط به روند برنامه های آکادمی باشگاه های لیگ برتر و دسته اول به بحث و تبادل نظر پرداختند.