مدیر ورزشی تیم فوتبال بایرلورکوزن به هواداران اطمینان خاطر داد باشگاهش بازیکن کلیدی از دست نخواهد داد.

به گزارش خبرگزاری موج، در چند روز گذشته در برخی اخبار عنوان شد ممکن است لورکوزنی‌ها چند بازیکن مهم کلیدی خود را جمله عمر توپراک و کالاهان اوغلو را در فاصله کم تا شروع مسابقات فصل جدید باشگاهی از دست دهند.

در این ارتباط رودی فولر اطمینان خاطر داد چنین موردی در برنامه‌های باشگاهش نیست.

وی اظهارداشت: آنچه مسلم و قطعی بوده، این است که لورکوزن هیچیک از بازیکنان اصلی و کلیدی‌اش را از دست نخواهد داد.

با این اظهار نظر کوتاه شایعه فروش بازیکنان مهم تیم متنفی شد.

فولر همچنین افزود: لورکوزن تصمیم دارد تا شروع فصل یکی، ‌دو بازیکن جدید بگیرد. البته این نفرات تا حد امکان به صورت قرضی خواهند بود.