مدافع تیم فوتبال پرسپولیس در بازی دیروز دچار مصدومیت شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، محسن ربیع خواه مدافع تیم پرسپولیس که در بازی دیروز دچار مصدومیت شد از ناحیه پای چپ دچار کشیدگی شده است. پزشک تیم پرسپولیس وضعیت او را امروز مشخص می کند که آیا می تواند در عصر امروز در تمرینات شرکت داشته باشد یا اینکه نیاز به درمان دارد.