سرمربی تیم فوتبال نفت تهران به اتفاقات رخ داده برای هوادار جانباز پرسپولیس واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری موج، علی دایی در پیامی بعد از اتفاقات اخیر پیرامون هوادار جانباز پرسپولیس نوشت: «جانبازانى که سرشار از ایثار و شهامت و مردانگی هستند باید افتخار این سرزمین دانست. جانبازان هنوز در جنگ هستند و یاد و خاطرات تلخ و شیرین آن، کابوس ها و رویاهایشان را می سازد جانباز زخم جنگ را ساده پذیرفته و تحمل می کند اما تحمل زخم زبان و بی انصافی از زخمهاى جنگ سخت تر است. افراد بی ادعا هستند که نه ترحم می خواهند و نه بر من، تو و دیگرى منتی می گذارند، جانباز بنده صالح خدا و سراپا احترام است.»