آجرلو برای شرکت در جلسه اپسانسر مشترکشان با باشگاه پرسپولیس در محل این باشگاه حاضر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، سردار آجرلو مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با حضور در باشگاه پرسپولیس به اتفاق علی اکبر طاهری جلسه ای را با اسپانسر مشترک دو باشگاه برگزار کردند تا درباره وضعیت همکاری طرفین در این فصل صحبت کنند.