سرمربی تیم منچستر یونایتد، پست رونی برای بازی در تیم انگلیس را مشخص می کند.

به گزارش خبرگزاری موج، سم آلاردیس سرمربی جدید تیم ملی انگلیس بیان کرده است که پست رونی در منچستر یونایتد، پست بازی او در تیم ملی را مشخص می کند. آلاردیس عنوان کرده است که هیچ تصمینی نیست که رونی کاپیتان تیم ملی باقی بماند. او گفته است:
به نظر من، رونی هنوز هم می تواند نقش مهمی در تیم ملی فوتبال انگلیس داشته باشد. هیچ شکی در این رابطه نیست.
روی هاجسون در یورو ۲۰۱۶، از وین رونی در پست هافبک استفاده کرد، اما خوزه مورینیو بیان کرده است که رونی هنوز هم به عنوان یک مهاجم می تواند به خوبی بازی کند.
برنامه آلاردیس این است که از رونی در همان پستی که مورینیو از او استفاده می کند، بازی بگیرد.