معرفی ۵ گزینه ای که می توانند در فصل جدید، بحران دفاعی آرسنال را حل کنند، می پردازیم.

به گزارش خبرگزاری موج، ممکن است آرسنال در فصل جدید لیگ جزیره با بحران دفاعی مواجه شود و بهتر است آرسن ونگر دفاعی با تجربه را به این تیم اضافه کند.
پر مرتساکر هم دچار مصدومیت شده است و ممکن است برای ۵ ماه مصدوم باشد و این تیم را در اردوی آمریکا همراهی نخواهد کرد. ونگر نیز اعلام کرده است که قصد خرید مداف یا مدافعانی را دارد. پنج گزینه ای که می توانند به آرسنال بپیوندند و با تجربه و توانایی هایشان مشکل دفاع این تیم را حل کنند را در این پست نام می بریم:
کستاس مانولاس(روم)
کودران موستفی(والنسیا)
کالیدو کولیبالی(ناپولی)
جیسون موریلو(اینترمیلان)
ماتیاس گینتر(دورتموند)