پرسپولیس ۵۶ گل زده است در حالی که سایپا ۴۳ بار در بازی‌های بین ۲ تیم دروازه پرسپولیس را گشوده است.

به گزارش خبرگزاری موج، زننده گل اول در بازی امشب ۲ تیم می‌تواند زننده گل صدم در عرصه مورد اشاره باشد. اولین گل تاریخ ۲ تیم را فرامرز میرزایی از سایپا زد و گل مساوی در آن بازی را محمد اژدری زد. اژدری در حالی در این بازی مهاجم پرسپولیس بود که فرشاد پیوس در این بازی محروم و ناصر محمد خانی مصدوم بودند واو در کنار کریم به اوی زوج خط حمله تیم پرسپولیس را ساختند.