دوره توجیهی برای مسوولان تدارکات تیم‌های ملی در آکادمی ملی فوتبال آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج، دوره توجیهی برای مسوولان تدارکات تیم‌های ملی صبح امروز (سه‌شنبه) در آکادمی ملی فوتبال آغاز شد که محمدرضا ساکت، مدیر تیم‌های ملی، محمد احسانی، احمدرضا براتی، محمدحسین حمیسی، مارکار آقاجانیان، دکتر سیف‌برقی، دکتر خانلری و داود پرهیزکار در این دوره مطالبی در خصوص نحوه عملکرد تدارکات تیم‌ها در حین سفر و اردوهای تدارکاتی داخلی و خارجی برای شرکت‌کنندگان مطرح می‌کنند. بر همین اساس مسائل حقوقی توسط احمدرضا براتی، مسائل اجرایی و مسئولیتی توسط محمد احسانی، مسائل مربوط به بحث‌های حراستی و امنیتی توسط محمدحسین حمیسی، مسائل بهداشتی توسط دکتر سیف و دکتر خانلری، مواردی که از منظر یک مسوول که چه انتظاراتی از مسئول پشتیانی یک تیم در زمینه رعایت مسائل بهداشتی دارد توسط مارکار آقاجانیان و در نهایت توصیه‌ها، تجربیات و مواردی که در یک سفر باید رعایت شود توسط داوود پرهیزکار به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.