محسن کریمی در بازی مقابل نفت تهران مصدوم شد که باعثشد به طور اجباری تعویض شود.

محسن کریمی در خصوص وضعیت اش به مهدی جمشیدیان خبرنگار خبرگزاری موج گفت: در حال حاضر در مطب دکتر نوروزی هستم وی بعد از معاینه گفت که مصدومیت ام جدی نیست و وضعیت جسمانی ام خوب است. از فردا هم می توانم به همراه تیم تمرین کنم ضمن اینکه به بازی با خوزستان هم می رسم.