با احکامی جداگانه از سوی رئیس فدراسیون فوتبال اعضای کمیته استیناف این فدراسیون منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، با حکم رئیس فدراسیون فوتبال علیرضا غفاری و غلامعلی محمدی در احکامی جداگانه به عنوان اعضای کمیته استیناف فدراسیون منصوب شدند.

در احکام اعضای فوق آمده است: با توجه به تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، به سمت عضو کمیته استیناف فدراسیون فوتبال منصوب می‌شوید. امید است با تلاش مستمر جنابعالی و دیگر همکاران در راستای مسئولیت این کمیته، شاهد ارتقای بیش از پیش فدراسیون باشیم.

موفقیت و بهروزی روز افزون‌تان را در انجام وظایف مهمی که به‌عهده دارید، از خداوند منان مسئلت دارم.

همچنین در حکمی جداگانه مرتضی تورک به عنوان رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال منصوب شد. در حکم رئیس کمیته اخلاق آمده است: با توجه به تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به عنوان رئیس کمیته اخلاق منصوب می‌شوید. امید است با تلاش مستمر جنابعالی و دیگر همکاران در راستای مسئولیت این کمیته، شاهد ارتقای بیش از پیش فدراسیون باشیم.

موفقیت و بهروزی روز افزون‌تان را در انجام وظایف مهمی که به‌عهده دارید، از خداوند منان مسئلت دارم.