وحید هاشمیان ارائه پیشنهاد به او برای حضور در تیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ملی نو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نان را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، در روزهای اخیر برخی اخبار حکایت از ارائه پیشنهاد فدراسیون فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل به وحید هاشمیان برای حضور در تیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ملی نو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نان به عنوان سرمربی حکایت داشت، اما مهاجم سابق تیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ملی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید چنین پیشنهادی به او داده نشده و مشخص نیست منبع این اخبار چه افرادی هستند.

وحید هاشمیان اظها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کرد: چند روزی است که برخی رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اعلام کردند که من پیشنهادی از سوی فدراسیون فو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل دریافت کرده‌ام و اکنون منتظر پاسخ نهایی آنها هستم. این در حالی است که از اساس این خبر صحت ندارد و من نیز برنامه‌ دیگری برای خود متصور هستم. متاسفانه مشخص نیست که منابع چنین اخباری چه کسانی هستند و چرا این اخبار را منتشر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. من نیز قصد ندارم فعلا به خاطر شرایط خانواده‌‌گی‌ام در ایران کار کنم و تنها برای این تیم آرزوی موفقیت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم.

وی درباره برنامه آینده‌اش نیز گفت: پیشنهادی یکی از تیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آلمانی دریافت کرده‌ام، اما قسمت نشد که با این تیم همکاری کنم. اکنون نیز به خاطر شرایط خانواده‌‌گی‌ام بیشتر آلمان هستم و به کارهای شخصی‌ام می‌پردازم.