تیم ریزه اسپور صبح امروز(پنجنشبه) آخرین تمرین خود را در ترکیه انجام می‌دهد و شنبه هفته آینده برای برپایی اردویی راهی اتریش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، تیم ریزه اسپور که مرحله اول تمرینات خود را زیر نظر حکمت کارامان در دو نوبت صبح و بعدازظهر دنبال کرده است، امروز جلسه تمرینی سبکی برگزار می‌کند تا مهیای سفر به اتریش شود. مرحله دوم تمرینات یاران طارمی و رضاییان از شنبه آینده در اتریش آغاز خواهد شد و سه بازی تدارکاتی نیز در این اردو برگزار می‌کنند. کاروان تیم ریزه اسپور که در آن مهدی طارمی و رامین رضاییان حضور دارند، شنبه آینده راهی اتریش می‌شود و به‌ مدت ۱۵ روز اردوی خود را در این کشور اروپایی برپا می‌کند