امیر قلعه‌نویی سرمربی پیشین استقلال تهران که پیشتر با شکایت از مدیر مسوول روزنامه خبر ورزشی، محکومیت این نشریه به شش ماه توقیف را گرفته بود؛ از توقیف این روزنامه گذشت کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، قلعه‌نویی پیشتر از روزنامه خبر ورزشی به خاطر مطلبی که چهارم اردیبهشت ۹۳ تحت عنوان«کبه با قلعه‌نویی دست به یقه شد» منتشر شد، به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی شکایت کرده بود. این شکایت در شعبه ششم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی مدیر خراسانی و با حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات رسیدگی شد که در نهایت دادگاه حکم به ۶ ماه توقیف روزنامه خبر ورزشی داد. بر اساس این گزارش، پرونده با اعتراض مدیر مسئول خبر ورزشی به دیوان عالی کشور ارسال شد که شعبه دیوان پس از انجام بررسی‌های لازم، حکم دادگاه بدوی مبنی بر ۶ ماه توقیف خبر ورزشی را تائید کرد. ۱۶ آذر ۹۴ بود که خبرگزاری رسمی قوه‌قضائیه اعلام کرد دادسرای فرهنگ و رسانه به معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد دستور داده با تایید دیوان عالی کشور روزنامه خبر ورزشی به مدت ۶ ماه توقیف شود اما مدیرمسئول روزنامه خبرورزشی از دستگاه قضا تقاضای استمهال کرد تا بتواند از قلعه‌نویی رضایت بگیرد . البته این آخرین دعوای قلعه‌نویی با خبر ورزشی نیست بلکه بر سر انتشار مصاحبه‌ای از جواد نکونام کاپیتان سابق تیم ملی و استقلال تهران، قلعه‌نویی از خبرورزشی شکایت کرده که شکایت وی در شعبه ششم دادگاه کیفری یک رسیدگی شد اما دادگاه حکم به تبرئه مدیرمسئول خبرورزشی داد. قلعه‌نویی به حکم صادره اعتراض کرد تا اینکه دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدیدنظر، اعتراض قلعه‌نویی را وارد دانست و حکم تبرئه مدیرمسئول خبر ورزشی نقض شد.