دیدار فینال یورو ۲۰۱۶ بین فرانسه و پرتغال در پاریس برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، دیدار فینال یورو ۲۰۱۶ بین فرانسه و پرتغال از ساعت ۲۳ و ۳۰ در پاریس برگزار خواهد شد.

تصویر زیر زمان برگزاری دیدار فینال به ساعت نقاط مختلف جهان را نشان می‌دهد.