رئیس فدراسیون فوتبال سرپرست سازمان اقتصادی و بازاریابی فدراسیون فوتبال را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، مهدی تاج امروز (یکشنبه) امیر عابدینی را به عنوان سرپرست سازمان اقتصادی و بازار یابی فوتبال ایران معرفی کرد. رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به انتخاب عابدینی گفت: عابدینی با توجه به سوابق درخشانی که در عرصه مدیریت فوتبال و مسائل اقتصادی داشت، به عنوان این سمت انتخاب شد. طبق آیین‌نامه‌ انتخاب سرپرست کمیته‌ها برعهده ریاست فدراسیون فوتبال است. سرپرست معرفی شده سپس به اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال معرفی شده تا پس از تایید اعضای هیئت رئیسه فدراسیون حکم ریاست صادر شود.