استقلال اهواز فصل گذشته امتیاز فولاد نوین اهواز را خرید و در لیگ برتر حضور پیدا کرد، اما نتوانست در حد و اندازه این تیم ظاهر شود آن هم به لطف دست های پشت پرده بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، فصل گذشته ارسطو جهانداری که تیم استقلال اهواز را مفت از چنگ برادران شفیع زاده در آورده بود به کمک (م-ج) یک دلال پیش پا افتاده امتیاز تیم فولاد نوین را خرید و با نام استقلال اهواز در لیگ برتر حضور پیدا کرد. از آنجا که فکر این مدیر و فرد نزدیک به وی که در واقع دلال است پر کردن جیبشان بود تیم را خودشان بستند و امتیاز استقلال اهواز را به فرد غیر فوتبالی به نام ملکی واگذار کردند تا او نیز همانند دیگر افرادی که دوست داشت در فوتبال سرمایه گذاری کند، از دنیای مافیایی فوتبال گریزان شود. وی به یکباره متوجه شد که گول خورده است و فوتبال دیگر برای امثال او جای سرمایه گذاری نیست. استقلال اهواز تیم ریشه داری است که از هواداران بیشمار برخوردار می باشد اما متاسفانه فصل گذشته دو مربی خود را تغییر داد در نهایت سیاوش بختیاری زاده سرمربی ای که صبح با نفت مسجد سلیمان قرارداد امضا کرده بود، بعد از ظهر استقلال اهواز را تمرین داد. علت ناکامی تیم استقلال اهواز در فصل گذشته را می توان عدم جذب بازیکن توسط سرمربی،گرفتن بازیکن و سرمربی پولی و نداشتن ثبات کاری دانست. با توجه به نزدیکی زمان مسابقات لیگ دسته اول ۴ گزینه برای هدایت این تیم است که نام سیاوش بختیاریزاده، علی لطیفی، داریوش یزدی و بهروز مکوندی به چشم می خورد، که بخت برتر صندلی مربی گیری با سیاوش بختیاری زاده است گویا مدیران استقلال اهواز از ناکامی فصل قبل درس نگرفتند.