با انتخاب على دایی به عنوان سرمربى تیم نفت تهران، دستیاران وى هم مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، با انتخاب على دایی به عنوان سرمربى تیم نفت تهران، دستیاران وى هم مشخص شدند. بر این اساس بهزاد غلامپور، محمد دایی، محمدرضا مهرانپور، نادر قربانى و به احتمال زیاد ژلکو میاچ به عنوان دستیاران على دایی در نفت تهران فعالیت خواهند کرد. تمرینات نفت از فردا زیر نظر دایی آغاز خواهد شد.