چارت باشگاه استقلال که به تصویب هیأت مدیره باشگاه رسیده بود، مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری موج و به نقل از سایت باشگاه استقلال، چارت جدید باشگاه استقلال که در جلسه یکشنبه هفته جاری مورد تصویب هیأت مدیره قرار گرفت، مشخص شد. این چارت به شرح زیر است: