باشگاه نفت تهران درباره اظهارات برخی افراد با عناوین و سمت‌های غیر رسمی در مورد نحوه واگذاری این باشگاه اطلاعیه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج و به نقل از  سایت رسمی باشگاه نفت تهران، در پی اظهارات برخی افراد با عناوین و سمت‌های غیر رسمی در باره نحوه واگذاری موسسه فرهنگی ورزشی نفت تهران باطلاع میرساند: واگذاری موسسه فرهنگی ورزشی نفت تهران توسط کمیته ۴نفره منتخب هیأت محترم موسس متشکل از آقایان دکتر سیدعمادحسینی، مشاور محترم وزیرنفت و رئیس هیأت امناء، حمید گرشاسبی، نماینده محترم وزیر ورزش و جوانان، دکتر سیداصغر هندی مشاور وزیر نفت و حسین آل اسحاق بازرس قانونی موسسه بارعایت موازین قانونی و شرعی پس از بررسی مستندات و مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیصلاح قانونی و نظارتی انجام شده است. بدیهی است هرگونه اظهار نظر مبتنی بر حدس وگمان از سوی افراد غیر مسوول تاثیری در روند قانونی واگذاری نداشته و مسوولیت تبعات قانونی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.