در پی انتشار خبر خبرگزاری موج مبنی بر فساد اخلاقی در مدارس فوتبال حراست وزارت ورزش به مصاحبه کنندگان زنگ زده تا آن ها را مورد باز خواست قرار دهد.

به گزارش مهدی جمشیدیان خبرنگار خبرگزاری موج، در پی انتشار خبر خبرگزاری موج با موضوعفساد اخلاقی در مدارس فوتبالامروز (سه شنبه) فردی که خود را از حراست وزارت ورزش معرفی کرده با مصاحبه شوندگان تماس گرفته و خواستار تکذبیه خبر شده است به نحوی که این فرد خود را آقای مرادی معرفی کرده و از این افراد خواسته مصاحبه خود را انکار کنند، زیرا بعد ها در کار ورزشی این افراد سنگ اندازی خواهد شد. بر اساس این گزارش روز گذشته خبرگزاری موج در گزارشی اعلام کرد که در مدارس فوتبال کشور به کودکان و حتی مادران تعرض می شود! هرچند وزارت ورزش هیچ عکس العملی در مورد این گزارش نشان نداده و حتی تائید یا تکذیب نکرده است اما اقدام فردی که خود را از حراست وزارتخانه معرفی کرده جای تامل دارد. خبرگزاری موج آمادگی خود را برای توضیح وزارت ورزش اعلام می کند.