منصوری مدیر عامل سابق مس سر چشمه دیشب به طرز فجیع به قبل رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج؛ یک منبع آگاه خبرداد: حسین منصوری مدیر عامل سابق مس سرچشمه به دست افراد نا شناس به قتل رسید. جنازه وی در یکی از باغات اطراف سرچشمه در حالی که از ناحیه گردن با جسم تیر پاره شده بود پیدا شد. در  حال حاضر پلیس اداره آگاهی سرچشمه پیگیر این موضوع است و هنوز خبری از قاتل یا قاتلین بدست نیامده در ضمن جنازه منصوری صبح به پزشکی قانونی منتقل شد.