اینکه بعضی از باشگاه های حرفه ای ما بازیکنان و یا کادر فنی را ممنوع المصاحبه می کنند خبر تازه ای نیست اما سازمان لیگ اعلام کرده کارمندانش ممنوع المصاحبه هستند در نوع خود جالب و جدید است.

به گزارش مهدی جمشیدیان خبرنگار خبرگزاری موج، امروز قرار بود از محمودزاده مسئول برگزاری لیگ دسته اول مبنی بر عدم حضور چند تیم در لیگ دسته اول خبری بگیریم اما او از جواب دادن به خبرنگار این خبرگزاری سرباز کرد و دلیل آن را ممنوع المصاحبه کردن اعلام کرد. اینکه یک باشگاه برای دور شدن از حاشیه به بازیکنانش می گوید مصاحبه ممنوع می باشد قابل قبول است اما سازمان لیگ مشخص نیست برای چه به کارمندان را ممنوع الصاحبه کرده و گفته هر خبری که بخواهد در جراید چاپ شود باید از فیلتر روابط عمومی بگذرد این کار در نوع خودش جالب است  که فقط در فوتبال کشور ما رخ می دهد. قابل توجه همکاران مطبوعاتی اگر سوال تخصصی در خصوص برگزاری لیگ داشته باشید باید ازروابط عمومی سازمان بپرسید تا به صورت کنترل شده سوال ها ارجاع داده شود و جوابش ارسال گردد، با این وجود سازمان لیگ بزرگترین خدمت را به عرصه مطبوعات می کند!