کریم باقری از توافق خود برای تمدید قراردادش با باشگاه پرسپولیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج؛ کریم باقری پس از جلسه امروزش در باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: امروز با آقای ترکاشوند دیدار کردیم و برای فصل آینده به توافق دست یافتیم. مشکلی برای ماندن در باشگاه ندارم. او درباره اضافه شدن به اردوی این تیم در اوکراین گفت: من بعدا از بازگشت تیم از اوکراین به تمرینات اضافه می شوم.