باشگاه مادریدی باید ۱۸٫۴ میلیون یورو به شهرداری مادرید بدهد.

به گزارش خبرگزاری موج، اتحادیه اروپا رئال‌ مادرید را مجبور کرد که ۱۸٫۴ میلیون یورو به شهرداری مادرید بدهد.

باشگاه مادریدی برای جبران کمک غیر قانونی در رابطه با تعویض زمین‌ها باید این جریمه را بپردازد. قضیه از آنجا شروع شد که در سال ۱۹۹۸ باشگاه رئال‌ مادرید زمینی به اندازه ۳۰ هزار متر مربع را با زمین دیگر شهرداری عوض می‌کند اما باشگاه مادریدی متوجه می شود که این زمین قابل استفاده(ساخت و ساز) نیست.

پس از آن، شهرداری برای جبران این اتفاق در سال ۲۰۱۱،۲۲٫۷ میلیون یورو به باشگاه مادریدی می‌دهد اما یک کمپانی ارزش‌گذاری وابسته به یوفا، میزان ارزش آن را در سال ۲۰۱۱،۱۲٫۲ میلیون یورو اعلام می‌کند. به همین خاطر مادرید باید ۱۸٫۴ میلیون یورو به شهرداری بدهد.