ماجرای حضور احتمالی ۲ بازیکن ایرانی در کشور ترکیه، باعثمرور این تاریخچه شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، حسین صدقیانی در سالهای قبل از قرن اخیر در تیم جوانان فنر باغچه بازی کرد تا اولین ایرانی در این عرصه باشد. اما در سالهای اخیر یا به عبارت صحیح تر در ۴۰ سال گذشته مردانی مثل ناصر صادقی، سهراب بختیاری زاده، محمد خاکپور، رضا شاهرودی، حامد کاویانپور و... کسانی هستند که در لیگ ترکیه بازی کرده اند. *ناصر صادقی بازیکن سابق تیم پاس که دفاع راست بود در دهه ۸۰ در تیم گلاتاسرای حضوری کوتاه داشت واین حضور زمینه ساز آشنایی او با مربیان ترک شد،چنان چه وقتی دنیزلی هدایت گر پاس وپرسپولیس شد او در مقطعی دستیار این ۲ شد. *سهراب بختیاری زاده و محمد مومنی مرد ان دیگری بودند که در دهه ۷۰ به تیم فوتبال ارزروم اسپور رفتند اما در نهایت نیمه کاره به ایران بازگشتند. *رضا شاهرودی با آلتا ازمیر قرار داد بست اما به علت مشکلی خاص دیگر هیچ گاه به ترکیه بر نگشت! *محمد خاکپور در تیم وان اسپور بازی کرد اما حضور او هم کوتاه مدت بود. *حامد کاویانپور هم در سال ۸۵ بعد از اخراج از پرسپولیس به لیگ ترکیه رفت واو هم موفق نبود وبه علت دوپینگ از این تیم اخراج شد.