تیم آلومینیوم اراک فصل گذشته به عنوان یکی از مدعیان حضور در لیگ برتر محسوب می شد به یکباره تغییرات مدیریتی باعثشد تا این تیم سیر نزولی داشته باشد.

علیرضا دهشمند مدیر عامل سابق آلومینیوم در مصاحبه با مهدی جمشیدیان خبرنگار خبرگزاری موج، مبنی بر اینکه چطور او کنار گذاشته شد اظهار داشت:زمانی که من تیم را از لیگ دسته دو به لیگ یک آوردم همه تیم ها و رسانه ها آلومینیوم را به عنوان مدعی حضور در لیگ برتر معرفی کردند، حتی بعد از تغییرات مدیریتی صنایع آلومینیوم باز هم از مدیریت و کادر فنی هم حمایت می شد تا اینکه دلگرم سرمربی وقت جلسه ای بدون هماهنگی من با پور عطار گذاشت مبنی بر اینکه پاداش ها توسط سرمربی پرداخت شود. من هم با این موضوع موافقت کردم اما نمی دانم چه شد که تصمیم گرفتند برکنارم کنند. اگر می ماندم قول می دادم که به آوردن خطیبی یا لوکا بوناچیچ به لیگ برتر می رفتیم و به جای ماشین سازی ما صعود می کردیم. وی در ادامه افزود:نحوه برخوردشان بسیار ناجوانمردانه بود که بدون در نظر گرفتن هیچ موضوعی  بعد از بازی پر گل عذر من را خواستند با توجه به اینکه در هیات مدیره تیم از افرادی همانند صمد محمدی ،تادر مقدسی و بادکوبه ای بودند کسانی که در امر مدیریتی بسیار کار کشته هستند و بجای آنها از کسانی استفاده کردند که در این امر بی تجربه هستند. در مجموع از آقای پور عطار تشکر می کنم که به فکر فوتبال اراک است چه با من چه بدون من. دهشمند در مورد تمدید مهابادی و اینکه این فصل آلومینیوم با او چه عنوانی را کسب می کند گفت: داود پسر خوبی است کارنامه بدی ندارد اما فصل گذشته کاری کرد که پاس همدان سقوط کند و فقط در حد مربیانی بوده که می خواهند تیم را در لیگ باقی نگه دارند. ای کاش مدیریت تیم کمی در انتخاب مربی دقت می کرد وبعد از رفتن دلگرم یک مربی کار کشته می آوردیم اگر می خواستیم دهم شویم خود دلگرم را نگه می داشتیم که حداقل پنجم می شدیم، مدیریت تیم می دانست که مربیانی مثل خطیبی یا امثال آن ها هم وجود دارد تا از تجربیات انها هم بهره ببرد اگر با این روش یارگیری بخواهیم پیش برویم فقط می توانیم امیدوار باشیم که در لیگ یک باقی می مانیم.