سید محمد هادی ایازی و نادر حق جو با حکم مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا به عضویت هیات مدیره شرکت فرهنگی - ورزشی سایپا در آمدند.

به گزارش خبرگزاری موج، طی حکمی از سوی مهدی جمالی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، سید محمد هادی ایازی و نادر حق جو، به عنوان اعضای جدید هیات مدیره شرکت فرهنگی-ورزشی سایپا معرفی و جایگزین سید حمید سجادی و محمد معینیان، اعضای پیشین هیات مدیره این شرکت شدند.
در حال حاضر، رضا درویش(مدیرعامل) ولی الله رعیت(رئیس هیات مدیره) ابوالفضل کزازی، نادرحق جو و سید محمد هادی ایازی اعضای هیات مدیره شرکت فرهنگی - ورزشی سایپا را تشکیل می دهند.