حسین کریمی به صراحت اعلام کرده با فرهاد کاظمی صحبت کرده اما قراردادی امضا نکرده زیرا منتظر جواب از دو باشگاه پیشنهادی اش است.

تیم مشهد فصل گذشته با اما اگر در لیگ باقی ماند تا هدایت این فصل را دوباره به دست فرهاد کاظمی بدهد. به گفته مدیران باشگاه حسین کریمی بازیکن فصل گذشته این تیم یک سال دیگر قراردادش را تمدید کرده است اما او این موضوع را تایید نکرده.کریمی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج اظهار داشت:اینکه امروز مدیران باشگاه مشهد اعلام کردند حسین کریمی یک سال دیگر قراردادش  را تمدید کرده صحت ندارد من با این تیم قرارداد نبستم؛ زیرا از چند جای دیگر پیشنهاد دارد اول منتظرجواب آنها هستم اگر با این تیم ها به توافق نرسم با  مشهد یک سال دیگر تمدید میکنم. در ضمن طی صحبتی که با فرهاد کاظمی داشتم او تمایل خود را نسبت به تمدید قراردادم اعلام کرد