پزشکان علی کاظمی، سرپرست سازمان لیگ برتر را برای انجام معاینات دقیق در بیمارستان آتیه نگه داشتند و احتمالاً امروز دستور ترخیص وی را صادر خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، در روزهای اخیر آزمایشات اکو و آنژیو از علی کاظمی به عمل آمده و با توجه به پایان آزمایشات امروز وی را مرخص خواهند کرد. علی کاظمی چند روز پیش در کمپ تیم‌های ملی و در جریان جلسات مربوط به امنیت ورزشگاه‌ها با ناراحتی تنفسی مواجه شد و به بیمارستان آتیه تهران انتقال یافت.