رئیس جدید هیأت فوتبال استان اصفهان، گفت: هیأت فوتبال اصفهان در چند سال گذشته، توانسته ساختار اداری مناسبی پیدا کند که این ساختار باعثشده وضعیت فوتبال اصفهان سر و سامان بگیرد.

به گزارش خبرگزاری موج، امیر مسعود هراتیان صبح امروز(سه شنبه) در مجمع انتخابی ریاست هیأت فوتبال استان اصفهان اظهار کرد: برخی ها در رسانه مطرح می کردند که انگیزه حضورم در هیئت فوتبال چیست؟ باید بگویم که بنده از دهه ۶۰ و ۷۰ فوتبال بازی میکردم و میدانم که در آن سالها استعدادهای خوبی بودند که متأسفانه به علت نبود امکانات هدر رفتند.

وی با اشاره به اینکه در جنگ شرایط سختی وجود داشت، افزود: در آن دو دهه امکانات بسیار کم بود و استعدادهای فوتبالی موقعیت رشد زیادی نداشتند، اما از این استان بازیکنانی بودند که در آن شرایط سخت رشد کرده و به تیم ملی رسیدند. رئیس جدید هیأت فوتبال استان اصفهان، اضافه کرد: به خودم قول داده بودم که اگر روزگاری در فوتبال به جایی رسیدم امکانات را برای پرورش استعدادها مهیا کنم تا از سختی هایی که بازیکنان آن دوره کشیدند، کمی بکاهم. هراتیان ادامه داد: پس از اینکه در انتخابات هیئت فوتبال اصفهان ثبت نام کردم، فرصتی پیش آمد تا به هیئت های شهرستان های مختلف استان سر بزنم و از وضعیت این هیئت ها با خبر شوم. وی خاطرنشان کرد: اگر به هیئت های فوتبال در چند دهه اخیر نگاهی کنیم، می بینیم که در دورانی فراز و فرود داشتند و نقاط ضعف و قوت هایشان مشخص بوده است. خوشبختانه هیئت فوتبال اصفهان در طی چند سال گذشته توانسته ساختار اداری مناسبی پیدا کند که این ساختار باعثشده وضعیت فوتبال اصفهان سر و سامانی بگیرد. رئیس جدید هیأت فوتبال اصفهان، گفت: اخلاق گرایی، دانایی گرایی، قهرمان گرایی و تجاری سازی در فوتبال اصفهان از مهمترین اصل هایی است که می خواهم در آینده از آنها استفاده کنم چرا که اخلاق شرط اول هر چیزی است و اگر اخلاق در مجموعه ای وجود نداشته باشد باعثضعف آن مجموعه خواهد شد. هراتیان به اهمیت استفاده از پتانسیل هیأت های شهرستان های اصفهان اشاره کرد و افزود: هیئتهای فوتبال شهرستان اصفهان باید در اداره هیئت استان نقش داشته باشند. در گذشته ما نقش زیادی از این هیئتهای فوتبال شهرستان ها در استان اصفهان نمیدیدیم و فکر میکنم که باید هماهنگی های لازم را انجام دهیم و برای اداره هیئت فوتبال استان اصفهان از هیئت شهرستانها و پیشکسوتان فوتبال و فوتسال استفاده کنیم.