دروازه‌بان فصل گذشته پاری‌سن‌ژرمن به‌طور قرضی به قهرمان لیگ اروپا ملحق شد.

به گزارش خبرگزاری موج، باشگاه سویا خبر به‌ خدمت گرفتن سالواتوره سیریگو، دروازه‌بان پاری‌سن‌ژرمن را برای یک فصل قرضی اعلام کرد.

این دروازه‌بان ایتالیایی فصل گذشته تنها در ۱۲ بازی از رقابت‌های مختلف برای پاریسی‌ها به میدان رفت و بازی نرسیدن مرتب به وی سبب شد تا به فکر ترک پارک‌دوپرنس بیفتد. سیریگوی ۲۹ ساله که ۱۷ بازی ملی با پیراهن ایتالیا در کارنامه‌اش دارد، در سال ۲۰۱۱ بود که از پالرمو به پاری‌سن‌ژرمن پیوست. او در مدت پنج فصلی که در جمع قهرمان فرانسه بود، در ۱۷۹ بازی درون دروازه PSG ایستاد.