آلومینیوم اراک با حمایت حسن آصفری نماینده وقت آن زمان توانست از لیگ دو به لیگ یک راه پیدا کند اما حالا وضعیت مشخصی ندارد.

پس از مشخص شدن تیم های لیگ یکی، اکثرا به دنبال جذب بازیکنان مورد نظرشان هستند تا بتوانند در فصل جدید با قدرت حاضر شوند خصوصا تیم هایی که بودجه شان از قبل مشخص است. تیم آلومینیوم اراک با وجود پول زیاد هنوز وضعیت مشخصی ندارد آن هم بخاطر نداشتن مدیریت خوب است. حسن آصفری نماینده مجلس سابق اراک که سهم زیادی در صعود این تیم از لیگ دو به یک داشته در خصوص وضعیت فعلی آلومینیوم به مهدی جمشیدیان خبرنگار خبرگزاری موج گفت:متاسفانه  صنایع ایرالکو این تیم را به حال خود رها کرده زیرا نمی داند چطور و با چه زحمتی تیم به این جایگاه رسیده است، تیم آلومینیوم از لحاظ مالی مشکلی ندارد. نماینده سابق مردم اراک افزود: بعد از برکناری بادکوبه ای مدیر عامل ایرالکو، مجید پور عطار جایگزین شد او که سر رشته ای ازفوتبال ندارد کار را به آنجفی و داود باقری سپرد همین دو نفر کافی بودند تا آلومینیوم به وضعیت بحرانی برسد. البته ناگفته نماند که دوستی های جناحی همین عزیزان برای ویران کردن  آلومینیوم کافی بود اگر بخواهیم در خیلی از مسائل ریز شویم متوجه می شویم که مسائل سیاسی خیلی در این موضوع دخیل بوده است.