کمیته بانوان فدراسیون فوتبال برنامه اردوی انتخابی و تدارکاتی تیم ملی فوتسال بانوان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، پس از ارائه برنامه های کادر فنی تیم ملی فوتسال، کمیته بانوان زمان اولین اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال باانوان را روز ۱۰ تیر اعلام کرد. پس از اردوی انتخابی که به مدت سه روز برگزار می شود، اولین اردوی تدارکاتی پس از اردوی انتخابی، روز ۱۹ تیر آغاز می شود. این اردو به مدت ۷ روز در تهران برگزار خواهد شد.