دیروز خبری منتشر شد که مهدی رحمتی می خواهد از فوتبال خداحافظی کند که یکی از نزدیکان وی این خبر را تکذیب کردند.

مهدی جمشیدیان خبرنگار خبرگزاری موج، دیروز خبری منتشر شد که مهدی رحمتی دروازبان شماره یک استقلال برای همیشه از فوتبال خداحافظی کرده است. پس از این خبر با یکی از نزدیکان وی تماس گرفتیم او به خبرگزاری موج گقت: مهدی از خبرنگاری که با او تماس گرفته بود روابط خوبی نداشت به همین دلیل می خواست تا وی را سر کار بگذارد به همین دلیل خبر کذب به او داد که می خواهد برای همیشه از دنیای فوتبال خداحافظی کند. وی همچمنین از آهنگی که برای مهدی رحمتی توسط یکی از خوانندگان اجرا شده بی خبر بود. و احتمال داد که خواننده زیر زمینی که به تازگی به روی زمین آمده برای او خوانده است.