فصل جدید سوپر لیگ فوتبال یونان که قرار بود از دوشنبه هفته آینده آغاز شود با اعلام استاوروس کونتونیس، وزیر فرهنگ و ورزش این کشور به خاطر وجود تهدیدهای امنیتی تعطیل شد.

استاوروس کونتونیس، وزیر فرهنگ و ورزش یونان در نشست خبری اعلام کرد فصل جدید سوپر لیگ این کشور به خاطر توصیه رئیس پلیس این کشور در تاریخ مقرر آغاز نخواهد شد.

وی در ادامه اظهار داشت: انتظار می رود با برطرف شدن موانع لازم فصل جدید سوپر لیگ یونان با تاخیر سه هفته ای و از تاریخ ۲۲ شهریورماه سال جاری آغاز شود.

پلیس یونان به خاطر حفظ منافع عمومی و تامین امنیت تماشاگران در ورزشگاه های محل برگزاری سوپر لیگ یونان به وزیر فرهنگ و ورزش این کشور توصیه کرد که فصل جدید سوپر لیگ با تاخیر آغاز شود.

در این میان تیم پانیونیوس با در اختیار داشتن کریم انصاری فرد و مسعود شجاعی و سرمربی جدید صربستانی خود می تواند با استفاده از تعطیلی موقت سوپر لیگ یونان به آمادگی و هماهنگی بیشتری دست پیدا کند.