مدافع فرانسوی تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا گفت: زیدان یکی از مهم‌ترین دلایل من برای ماندن در رئال مادرید بوده است.

به گزارش خبرگزاری موج، رافائل واران، مدافع فرانسوی تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا تصریح کرد: ماندن من در رئال مادرید چند دلیل مهم داشت و یکی از این دلایل مهم، حضور زیدان در مادرید بود. زیدان یک مربی بزرگ و کامل است و با این که به نظر می‌رسد تجربه زیادی ندارد اتفاقا کوهی از تجربه است. ما میدان‌های زیادی را دیده و با مربیان زیادی کار کرده و کلاس‌های فیفا تا به طور کامل و با دقت و پشت‌کار زیاد گذرانده است.

واران ادامه داد: امسال با کمک زیدان و اتحاد بازیکنان به قهرمانی خواهیم رسید و در این خصوص هیچ شکی ندارم. رئال مادرید امسال هر ۳ قهرمانی مهم و معتبر را می‌خواهد و میدان را خالی نخواهد کرد. تصمیم من برای ماندن در رئال مادرید یک تصمیم درست بوده و از این بابت بسیار خوشحالم.