علی عباسی در ارتباط با شرایط تیم مشهد الرضا گفت: به زودی به اردوی ترکیه می رویم.

علی عباسی مدیر عامل تیم مشهد الرضا در گفتگو با مهدی جمشیدیان خبرنگار خبرگزاری موج، در خصوص اوضاع تیمش گفت: قرار است که از یکم ماه آتی تمرینات را در مشهد انجام دهیم و تا دهم در این شهر بمانیم سپس به اردوی ترکیه می رویم که قرار است پانزده روز در آنجا باقی بمانیم و همچنین چند بازی تدارکاتی داشته باشیم. وی در ادامه در رابطه با چگونگی بستن تیم در فصل جدید گفت: از فردا چند بازیکن  دیگر به تیم اضافه می شوند. تیم مشهدالرضا که در فصل گذشته با نام سیاه جامگان در مسابقات حضور داشت، امسال با پیشنهاد آیت الله علم الهدی تغییر نام داد.