ترکیب احتمالی تیم ملی فوتبال ایران برای بازی تدارکاتی مقابل ترکیه مشخص شد.