مجموعه شعر «پرنده مصلوب» سروده پروانه نجاتی توسط نشر ساقی منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از روابط عمومی موسسه انتشاراتی روایت، مجموعه شعر «پرنده مصلوب» سروده پروانه نجاتی به تازگی توسط نشر ساقی منتشر و روانه بازار نشر شده است. این کتاب چهاردهمین دفتر شعر نجاتی است که اشعار آن در دو بخش «غزل باران» و «گاه گاهی» تدوین شده اند. بخش اول شامل غزل های اجتماعی، آیینی و عاشقانه است و بخش دوم به مسائل اجتماعی روز از جمله ورود تکنولوژی به زندگی می پردازد. یکی از شعرهای این مجموعه را که به ۱۷۵ غواص شهید تقدیم شده، می خوانیم: پیش از این حنجره ی شعله وری داشته ای ای زمین داغ تر از این خبری داشته ای گنجی این قدر بزرگ از صدف و مروارید در دل محفظه ی مختصری داشته ای خبر آورده ای از این همه غواص شهید هرگز این گونه غم مستتری داشته ای «مرگ را با نفس خسته ی خود بلعیدند» بهتر از این سند معتبری داشته ای از جوانی و دلیری و صبوری گفتی مثل این خط شکنان رهگذری داشته ای دست بسته تو به دور سرشان چرخیدی پیش از این نیز چنین درد سری داشته ای وقتی از دشمنی این قدر قساوت دیدی جز لب شرم گزیدن هنری داشته ای بعد از آنی که ز دستان پسر ها گفتی از دل مادرشان هم خبری داشته ای این کتاب با شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۵۰ هزار ریال منتشر شده است.