«کاغذ رنگی» فصلنامه تخصصی حوزه ادبیات فارسی، دومین شماره خود را روی دکه برد.

به گزارش خبرگزاری موج، بخش ویژه‌نامه این شماره «کاغذ رنگی» به زهرا خانلری بانوی ادیب و زندگی شخصی، علمی ادبی و نیز آثار او اختصاص دارد. در بخشی دیگر با مهدخت معین فرزند دکتر محمد معین گفتگو شده که در آن، او درباره زندگی و میراثبه‌جا مانده از پدرش، اطلاعات تازه‌ای داده است. این نشریه در آستانه دومین سالمرگ سیمین بهبهانی، غزلسرای معاصر، در بخش «کتابخانه کاغذ رنگی»، یکی از آثار او را مورد بررسی قرار داده است. در این شماره همچنین به زندگی و آثار زنان اندیشمندی مانند آنه ماری شوارتسنباخ، سوزان ابوالهوی و کامیل کلودل، پرداخته شده است. شاهرخ مسکوب، عبدالحسین فرزاد، یوهان ولفگانگ گوته، فرناندو دل پاسو، جان لورنس اشبری و علی دهباشی، دیگر چهره‌هایی هستند که به آنها پرداخته شده است.