ترجمه‌ای تازه از نامه‌های جیمز جویس به همسرش نورا از سوی نشر نیماژ منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، انتشارات نیماژ متن گزیده‌ای از نامه‌های جیمز جویس به همسرش نورا بارناکل را با ترجمه غلامرضا صراف منتشر کرد. این کتاب بر اساس انتخاب و ترجمه مترجم از هشتاد نامه‌ای است که از مجلدات دوم و سوم مجموعه‌ نامه‌های جویس انتخاب شده است و در سال ۱۹۶۶ با ویرایش ریچارد آلمن در لندن منتشر شده است. جویس از نویسندگان برتر قرن بیستم است که برخی رمان «اولیس» وی را مهمترین رمان سده بیستم نامیده‌اند. همچنین از وی در کنار ویرجینیا وولف به عنوان نخستین نویسندگانی یاد می‌شود که براساس جریان سیال ذهن به نوشتن رمان می‌پردازند. این کتاب در خود بخشی از نامه‌های جویس به همسرش از سال ۱۹۰۴ تا ۱۹۲۴ را شامل می‌شود که در هر دوره زمانی به تفکیک سال قرار گرفته است. مترجم این کتاب در بخشی از مقدمه خود بر آن می‌نویسد: زبان صمیمانه و بی‌پروای این نویسنده در نامه‌هایی که به همسرش نوشته که زنی عامی و از طبقات فرودست به شمار می‌رود و حتی سواد اندکش اجازه رعایت علایم سجاوندی در پاسخش به نامه‌ها را به او نمی‌داده، سرشار از عشق و محبت بی‌‌یرایه‌ای است که فقط از کودکی با قلبی پاک و معصوم انتظار می‌رود. نشر نیماژ این ترجمه را با قیمت ۱۱ هزار تومان منتشر کرده است.