مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان از انتشار شش عنوان کتاب در حوزه حقوق شهروندی در این استان خبر داد.

یونس رنجکش روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار موج در رشت گفت: این کتاب ها باتوجه به مصوبات کمیته حقوق شهروندی استان گیلان از سوی آموزش وپرورش وکانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان تدوین شده است. وی اضافه کرد: پرداختن به موضوعات مختلف سبک زندگی، آداب معاشرت اجتماعی، توجه به محیط، رعایت قوانین ،اخلاق مداری از جمله مباحثی است که در این کتاب ها برای جامعه هدف کودکان و نوجوانان مقاطع آموزش ابتدایی در نظر گرفته شده است. به گفته وی تهیه محتوای این کتاب ها با نظر کارشناسان و کارگروهی متشکل از اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انجام شده است. دبیر کارگروه حقوق شهروندان استان گیلان افزود:برای انتشار این کتاب ها که شامل ۴ عنوان کتاب کودک و نوجوان توسط کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان و ۲پیک حقوق شهروندی توسط آموزش و پرورش می باشد از سوی استاندار گیلان اعتباراتی اختصاص یافته است. وی ضرورت توجه به آموزش عمومی در جامعه را یکی از نیازهای جدی عنوان کرد و خواستار فراگیر شدن حرکت های آموزشی در این زمینه شد. به گفته رنجکش، آموزش حلقه مفقوده در کسب مهارت های زندگی اجتماعی است که باید از پایه به آن توجه شود. وی یادآور شد: یکی از اقدامات اساسی در توسعه فرهنگ اجتماعی و آموزشی از سنین پایین جامعه و از مقاطع دبستان است . رنجکش ادامه داد: تاکنون ۵ عنوان  با مشارکت سازمان های مختلف کتاب هایی با موضوع حقوق شهروندی برای آشنایی جامعه هدف مورد نظر در استان از سوی استانداری گیلان در دو سال اخیر منتشر شده است.